Aktualnie jesteś w :

Strona Główna
TYGODNIE ETWINNING

p006_1_03W odpowiedzi na zaproszenie Narodowego Biura Kontaktowego eTwinning do przyłączenia się do obchodów Tygodni eTwinning 2009 przez cały miesiąc październik prowadziliśmy  działania promujące program eTwinning wśród nauczycieli, uczniów i rodziców zarówno w naszej szkole, jak i w środowisku lokalnym.
 

Obchody Tygodni eTwinning 2009 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Brzeźnicy rozpoczęły się od przygotowania gazetki ściennej o tej tematyce i umieszczenia jej w centralnym punkcie szkoły. Następnie wraz z uczniami biorącymi udział w projekcie „Water is life” wybraliśmy się do zaprzyjaźnionej  Szkoły Podstawowej w Marcyporębie, gdzie   podczas multimedialnej prezentacji uczniowie i nauczyciele   klas  IV – VI  tej szkoły poznali ideę eTwinning, a także dowiedzieli się,  w jaki sposób można wziąć udział w realizacji projektów. Klasa III B opowiedziała o działaniach prowadzonych w  ramach projektu "Water is life"  łączących treści z chemii, matematyki, ekologii i języka angielskiego . Szczególnym zainteresowaniem w czasie spotkania cieszyła się ilustrowana slajdami opowieść o wymianie uczniowskiej z litewską szkołą w Pagiriu koło Wilna  oraz praktyczne ćwiczenia z analizy próbek wody, które z dużym talentem pedagogicznym poprowadził Rafał.  Uczniowie z Marcyporęby mieli możliwość udziału w krótkim quizie z nagrodami o programie eTwinning oraz w konkursie rysunkowym o takiej tematyce.
Drugi tydzień obchodów Tygodni eTwinning  to przybliżenie  portalu nauczycielom  naszego gimnazjum oraz zaproszenie na spotkania promujące eTwinning uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej i przedszkola z naszego ZSP . Po prezentacjach zarówno uczniowie, jak i przedszkolaki  zostali zaproszeni do udziału w konkursach plastycznych "Moje wyobrażenia o europejskim partnerstwie szkół". Prace konkursowe były naprawdę piękne a autorzy najlepszych zostali nagrodzeni.
W trzecim tygodniu nasze działania zostały ukierunkowane na zapoznanie z ideą eTwinning całej społeczności Gimnazjum. Prezentacje programu eTwinning i szkolnych projektów przeprowadzone zostały w trzech turach. Uczniowie każdego  poziomu edukacyjnego -  z klas pierwszych, drugich i trzecich po obejrzeniu i wysłuchaniu prezentacji brali udział w konkursach wiedzy o eTwinning prowadzonych w formie turnieju "Jeden z dziesięciu".  Na najlepszych czekały cenne nagrody ufundowane przez Narodowe Biuro Programu.

W ramach naszych obchodów przygotowany został numer specjalny gazety    „Poznaj eTwinning”.
Znalazły się w nim artykuły dotyczące  międzynarodowej wymiany młodzieży w ramach projektu "Water is life", która odbyła się w czerwcu oraz we wrześniu bieżącego roku. Egzemplarze rozprowadziliśmy w naszej szkole, a także otrzymali je przedstawiciele gminy, rodzice naszych uczniów i nasi litewscy koledzy.

Mamy nadzieję, że dzięki Tygodniom eTwinning 2009 w naszej szkole realizowane będą coraz ciekawsze projekty dzięki którym wiele się nauczymy i  poznamy nowych kolegów z innych państw Europy.

koordynatorzy projektu:
Danuta Tracz
Grażyna Krawczyk

zobacz galerię...