Aktualnie jesteś w :

Strona Główna Wymagania edukacyjne SZKOŁA PODSTAWOWA
Wymagania edukacyjne SP na rok szkolny 2018/2019

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019


 PRZEDMIOT

KLASA

WYMAGANIA EDUKACYJNE

Religia

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

obrazek

Wymagania edukacyjne klasa 1 - pobierz...

Wymagania edukacyjne klasa 2 - pobierz...

Wymagania edukacyjne klasa 2 Chrząstowice - pobierz...

Wymagania edukacyjne klasa 3 - pobierz...

Wymagania edukacyjne klasa 4 - pobierz...

Wymagania edukacyjne klasa 5 - pobierz...

Wymagania edukacyjne klasa 6 - pobierz...

Wymagania edukacyjne klasa 7 - pobierz...

Wymagania edukacyjne klasa 8 - pobierz...

Dostosowanie wymagań edukacyjnych klasa 2 - pobierz...

Język polski

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

obrazek

Wymagania edukacyjne  klasa 4 - pobierz...

Wymagania edukacyjne  klasa 5 - pobierz..

Wymagania edukacyjne klasa 6 - pobierz..

Wymagania edukacyjne klasa 7 - pobierz..

Wymagania edukacyjne klasa 8 - pobierz..

Dostosowanie wymagań edukacyjnych - pobierz...

Język angielski

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

obrazek

Wymagania edukacyjne klasa 1 - pobierz...

Wymagania edukacyjne klasa 2 - pobierz...

Wymagania edukacyjne klasa 3 - pobierz...

Wymagania edukacyjne klasa 4 - pobierz...

Wymagania edukacyjne klasa 5 - pobierz...

Wymagania edukacyjne klasa 6 - pobierz...

Wymagania edukacyjne klasa 7 - pobierz...

Wymagania edukacyjne klasa 8 - pobierz...

 Historia

Klasa 4

klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

obrazek

Wymagania edukacyjne klasa 4 - pobierz...

Wymagania edukacyjne klasa 5 - pobierz...

Wymagania edukacyjne klasa 6 - pobierz...

Wymagania edukacyjne klasa 7 - pobierz...

Wymagania edukacyjne klasa 8 - pobierz...

Dostosowanie wymagań edukacyjnych - pobierz...

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

obrazek

Wymagania edukacyjne klasa 1 - pobierz...

Wymagania edukacyjne klasa 1 Chrząstowice - pobierz...

Wymagania edukacyjne klasa 2 - pobierz...

Wymagania edukacyjne klasa 2,3 Chrząstowice - pobierz...

Wymagania edukacyjne klasa 3 - pobierz...

Kryteria ocen z zachowania klasy 1 - 3 - pobierz...

Dostosowanie wymagań edukacyjnych - pobierz...

Matematyka

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

obrazek

Wymagania edukacyjne klasa 4 - pobierz..

Wymagania edukacyjne klasa 5 - pobierz..

Wymagania edukacyjne klasa 6 - pobierz..

Wymagania edukacyjne klasa 7 - pobierz..

Wymagania edukacyjne klasa 8 - pobierz..

Dostosowanie wymagań klasa 4 - pobierz...

Dostosowanie wymagań klasa 5 - pobierz...

Dostosowanie wymagań klasa 6 - pobierz...

Dostosowanie wymagań edukacyjnych - pobierz...

 

Przyroda/Biologia

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

obrazek

Wymagania edukacyjne (przyroda) klasa 4 - pobierz...

Wymagania edukacyjne (przyroda) klasa 5 - pobierz...

Wymagania edukacyjne (przyroda) klasa 6 - pobierz...

Wymagania edukacyjne (biologia) klasa 7 - pobierz...

Wymagania edukacyjne (biologia) klasa 8 - pobierz...

Dostosowanie wymagań edukacyjnych - pobierz...

Fizyka Klasa 7

Klasa 8

obrazek

Wymagania edukacyjne klasa 7 - pobierz...

Wymagania edukacyjne klasa 8 - pobierz...

Dostosowanie wymagań edukacyjnych - pobierz...

Geografia

Klasa 5

Klasa 7

Klasa 8

obrazek

Wymagania edukacyjne klasa 5 - pobierz...

Wymagania edukacyjne klasa 7 - pobierz...

Wymagania edukacyjne klasa 8 - pobierz...

Dostosowanie wymagań edukacyjnych - pobierz...

Zajęcia komputerowe/Informatyka

 

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

obrazek


Wymagania edukacyjne klasa 4 (informatyka) - pobierz...

Wymagania edukacyjne klasa 5 (informatyka) - pobierz...

Wymagania edukacyjne klasa 6 (zajęcia komputerowe) - pobierz...

Wymagania edukacyjne klasa 7 (informatyka) - pobierz...

Wymagania edukacyjne klasa 8 (informatyka) - pobierz...

Dostosowanie wymagań edukacyjnych - pobierz...


Język niemiecki

Klasa 7

Klasa 8

 

obrazek

Wymagania edukacyjne klasa 7 - pobierz...

Wymagania edukacyjne klasa 8 - pobierz...

 

Chemia

Klasa 7

Klasa 8

 

obrazek

Wymagania edukacyjne klasa 7 - pobierz...

Wymagania edukacyjne klasa 8 - pobierz...

 

Wychowanie fizyczne

 

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

 

 
obrazek

Wymagania edukacyjne klasa 4 - 8 - pobierz...

Dostosowanie wymagań edukacyjnych - pobierz...

Zajęcia techniczne/Technika

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6
obrazek

Wymagania edukacyjne klasa 4 - pobierz...

Wymagania edukacyjne klasa 5 - pobierz...

Wymagania edukacyjne klasa 6 - pobierz...

Dostosowanie wymagań klasa 4 - pobierz...

Dostosowanie wymagań klasa 6 - pobierz...


Wiedza o społeczeństwie


Klasa 8

 

obrazek

Wymagania edukacyjne klasa 8 - pobierz...

 

Edukacja dla bezpieczeństwa
Klasa 8

 

obrazek

Wymagania edukacyjne klasa 8 - pobierz...

Dostosowanie wymagań edukacyjnych - pobierz...

 

   

 

 

 

Dostosowanie wymagań klasa 4