Aktualnie jesteś w :

Strona Główna AKTYWNA TABLICA
"AKTYWNA TABLICA"

aktywna tablica

W obecnym roku szkolnym szkoły podstawowe z Brzeźnicy, Sosnowic i Marcyporęby przystąpiły do programu Aktywna Tablica.


W ramach programu, każda ze szkół otrzymała dofinansowanie do zakupu pomocy dydaktycznych w postaci tablic interaktywnych oraz monitorów interaktywnych. E - koordynatorami szkolnymi zostali: Agnieszka Błach (SP Brzeźnica), Magdalena Gajek (SP Sosnowice) oraz Mirosław Rajda (SP Marcyporęba). Szkoły zawiązały Międzyszkolną Sieć Współpracy Nauczycieli, której głównym celem jest dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami.

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) - "Aktywna tablica" zakłada przede wszystkim:

  • rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym,
  • kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej,
  • działania nauczycieli świadomych korzyści edukacyjnych wynikających z wykorzystania TIK,
  • kreatywny i innowacyjny model nauczania.

 

aktywna tablica