Aktualnie jesteś w :

Strona Główna Ciekawe Linki Artykuły Strona Główna VI Gminne Targi Edukacyjne w ZSP w Brzeźnicy 20.03.2019 r.
VI Gminne Targi Edukacyjne w ZSP w Brzeźnicy 20.03.2019 r.
Targi Brzeznica

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy był organizatorem VI Targów Edukacyjnych pod Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty Barbary Nowak.


W uroczystości udział wzięli : przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica Jadwiga Kozioł oraz sekretarz gminy Brzeźnica Barbara Klęczar, radni Gminy Brzeźnica, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice i uczniowie. Podczas Targów dyrektor szkoły mgr Anna Lang wręczyła nagrody laureatkom konkursu plastycznego „Mój wymarzony zawód”.
I miejsce zdobyła Roksana Bajda, II miejsce zajęła Nikola Kozłowska, a III miejsce zajęła Weronika Machaczka.

Oferta przygotowana przez 20 szkół z powiatów: wadowickiego, skawińskiego i krakowskiego skierowana była do absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych z terenu gmin: Brzeźnica oraz Skawina. Podczas tegorocznych Targów swoje bogate oferty przedstawiły absolwentom następujące szkoły:

 • Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie,
 • Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach,
 • Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie,
 • Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie,
 • Zespół Szkół Łączności w Krakowie,
 • Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie,
 • Wielozawodowa Szkoła Zawodowa w Zatorze,
 • Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie,
 • Zespół Szkół RCKU w Czernichowie,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach,
 • Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie,
 • Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie,
 • Zespół Szkół RCKU w Radoczy,
 • Zespół Katolickich Szkół w Skawinie,
 • Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki wodnej w Krakowie,
 • Zespół Szkół im. M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej,
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Wadowicach,
 • Liceum Ogólnokształcące w Skawinie,
 • Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie.

Zorganizowana impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Mamy nadzieję, że udział w niej pomógł wszystkim niezdecydowanym do tej pory ósmoklasistom i gimnazjalistom doprecyzować swoje plany edukacyjne na przyszłość.

opracowanie: Organizatorzy

zobacz galerię...