Aktualnie jesteś w :

Strona Główna AKTYWNA TABLICA
Aktywna tablica

PROJEKT "AKTYWNA TABLICA"

Od września 2019 roku w naszej szkole rozpoczął się rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych  – „Aktywna tablica”. Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym, oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole. Jednym ze sposobów zapewnienia wysokiej jakości edukacji jest praca nauczyciela i ucznia przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają obecnie Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK). Dzięki programowi „Aktywna tablica” uczniowie nauczą się  wyszukiwać, przetwarzać i efektywnie korzystać z dostępnych informacji.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli.

Cele szczegółowe:

  1. rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się
  2. kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
  3. rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
  4. wspieranie innowacyjnych metod pracy;
  5. wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

Korzystać z programu będą uczniowie na lekcjach oraz w ramach zajęć pozalekcyjnych aby mogli rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia.

Nasza szkoła otrzymała 3 interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu powyżej 55 cali. Oprogramowanie jest w języku polskim a dostawca zapewnił szkołom odpowiednie szkolenia i serwis gwarancyjny oraz wsparcie techniczne. Wszyscy nauczyciele odbyli takie szkolenia we wrześniu br. Ważną funkcjonalnością monitorów i warunkiem ich otrzymania był dostęp do Internetu za pośrednictwem komputera stacjonarnego lub laptopa. Dzięki temu w trakcie lekcji można łączyć się z portalami edukacyjnymi i wykorzystywać materiały dostępne w Internecie.

W ramach programu nauczyciele będą prowadzić lekcje otwarte dla innych nauczycieli w celu wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą i umiejętnościami. Szkoły uczestniczące w programie tworzą sieć współpracy nauczycieli i organizują spotkania. Można będzie również udostępniać scenariusze zajęć edukacyjnych i przykłady dobrych praktyk. W każdej szkole działa e-koordynator oraz nauczycielskie zespoły samokształceniowe, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.

Nauczyciele będą prowadzić co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych w każdym tygodniu nauki czyli minimum jeno zajęcie w ciągu dnia w każdej klasie. Dzięki temu uczniowie będą mogli stale używać pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Aktywna tablica”.


e-koordynator projektu: Monika Jezierska