Aktualnie jesteś w :

Strona Główna AKTYWNA TABLICA
Aktywna tablica

PROJEKT "AKTYWNA TABLICA"

Od września 2019 roku w naszej szkole rozpoczął się rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych; – „Aktywna tablica”. Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym, oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole. Jednym ze sposobów zapewnienia wysokiej jakości edukacji jest praca nauczyciela i ucznia przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają obecnie Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK). Dzięki programowi „Aktywna tablica” uczniowie nauczą się wyszukiwać, przetwarzać i efektywnie korzystać z dostępnych informacji.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli.

Cele szczegółowe:

  1. rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się
  2. kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
  3. rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
  4. wspieranie innowacyjnych metod pracy;
  5. wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

Korzystać z programu będą uczniowie na lekcjach oraz w ramach zajęć pozalekcyjnych aby mogli rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia.

Nasza szkoła otrzymała 3 interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu powyżej 55 cali. Oprogramowanie jest w języku polskim a dostawca zapewnił szkołom odpowiednie szkolenia i serwis gwarancyjny oraz wsparcie techniczne. Wszyscy nauczyciele odbyli takie szkolenia we wrześniu br. Ważną funkcjonalnością monitorów i warunkiem ich otrzymania był dostęp do Internetu za pośrednictwem komputera stacjonarnego lub laptopa. Dzięki temu w trakcie lekcji można łączyć się z portalami edukacyjnymi i wykorzystywać materiały dostępne w Internecie.

W ramach programu nauczyciele będą prowadzić lekcje otwarte dla innych nauczycieli w celu wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą i umiejętnościami. Szkoły uczestniczące w programie tworzą sieć współpracy nauczycieli i organizują spotkania. Można będzie również udostępniać scenariusze zajęć edukacyjnych i przykłady dobrych praktyk. W każdej szkole działa e-koordynator oraz nauczycielskie zespoły samokształceniowe, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.

Nauczyciele będą prowadzić co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych w każdym tygodniu nauki czyli minimum jeno zajęcie w ciągu dnia w każdej klasie. Dzięki temu uczniowie będą mogli stale używać pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Aktywna tablica”.


e-koordynator projektu: Monika Jezierska


Kalendarium lekcji otwartych – Aktywna Tablica

wrzesień 2019 – czerwiec 2020 r.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Ćzwartek

Piątek


30.03

Chemia

Klasa 8a

godz. 9.00

ZSP Brzeźnica

...

11.05

Geografia

Klasa 5b

godz. 10.00

ZSP Brzeźnica


12.05

Geografia

Klasa 5c

godz. 10.00

ZSP Brzeźnica


13.05

Geografia

Klasa 5a

godz. 10.00

ZSP Brzeźnica

...

13.05

Język niemiecki

Klasa 7a

godz. 10.00

ZSP Brzeźnica

...

13.05

Język niemiecki

Klasa 8a

godz. 10.50

ZSP Brzeźnica

...

13.05

Język niemiecki

Klasa 8b

godz. 11.40

ZSP Brzeźnica

...

20.05

Język angielski

Klasa 8b

godz. 10.00

ZSP Brzeźnica

...

20.05

Język angielski

Klasa 8a

godz. 11.00

ZSP Brzeźnica


-


22.05

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa 2a

godz. 10.45

ZSP Brzeźnica