Aktualnie jesteś w :

Strona Główna Ciekawe Linki Artykuły Strona Główna Trwa Wielka Liga Czytelników
Trwa Wielka Liga Czytelników
Liga Czytelnikow

Od 7 stycznia trwa w naszej szkole V Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników”. Jest to projekt czytelniczy o zasięgu ogólnopolskim skierowany do uczniów klas 1-8 szkół podstawowych. Celem konkursu jest m. in. kształtowanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, promocja czytelnictwa oraz tworzenie społeczności aktywnych czytelników w kraju.


Konkurs przebiega w trzech etapach:

a. Etap pierwszy (szkolno-biblioteczny) – to indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych przez poszczególnych uczestników.

b. Etap drugi (test kwalifikacyjny) – test indywidualny w szkole.

c. Etap trzeci (powiatowy) – test drużynowy w placówkach wyznaczonych przez Koordynatorów Powiatowych.

Do konkursu w naszej szkole zgłosiło się 76 osób ( 24 w kl. 1-4 , 52 w kl. 5-8). Wszyscy uczestnicy przychodzą do biblioteki i wybierają 10 książek z listy 20 pozycji do przeczytania. Do każdej książki otrzymują test do wypełnienia w domu. Testy zawierają pytania dotyczące treści całej książki lub jej fragmentu, a także pytania interdyscyplinarne powiązane z treścią książki. Z reguły są to zadania kształtujące kompetencje językowe z j. angielskiego, matematyczne, przyrodnicze a także mobilizują do pracy ze słownikami synonimów czy języka polskiego. Za każdy test można otrzymać 100 punktów. Do zaliczenia testu konieczne jest zdobycie minimum 80 punktów.

Dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci z rodzicami, którzy powinni wspierać dzieci podczas udziału w konkursie np. poprzez wspólne czytanie książek konkursowych, czy też zachęcanie do ich czytania, pomoc przy rozwiązywaniu testów polegającą na nakierowaniu młodych czytelników na właściwy tok myślenia czy odpowiednie źródło informacji. Rodzice pomagają w rozwiązywaniu zadań, ale nie mogą wypełniać testu za dziecko.

Uczniowie mają czas na oddawanie formularzy konkursowych z  pierwszego etapu do 13 marca 2020 r.

II etap, czyli test kwalifikacyjny z 11 książki odbędzie się w naszej szkole do 27 marca.


opracowanie: Koordynatorzy projektu - Małgorzata Herzyk, Danuta Tracz

zobacz galerię...