Aktualnie jesteś w :

Strona Główna Kalendarium
Ważniejsze wydarzenia w ZSP - Gimnazjum w Brzeźnicy


1 XII 1999r. Nawiązanie współpracy ze szkołami austriackimi i norweskimi w ramach projektu SOCRATES – COMENIUS.


10 IX 2001r. Uroczyste oddanie nowego budynku Gimnazjum w Brzeźnicy.


26 III 2007r. Spotkanie z piłkarzami Wisły Kraków w naszej szkole.


IX-XI 2007r.  Realizacja projektu „Podróże historyczno - kulturowe w czasie i przestrzeni – szlakiem renesansu polskiego”.


2008r. Podjęcie międzynarodowej współpracy w ramach projektu eTwinning.


2008 r. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Brzeźnicy korzysta z oferty Programu English Teaching oferowanego przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności.


10 I 2009r. Wystartowanie programu FASCYNACJE ZAKLĘTE W NAUCE I BIZNESIE.OGÓLNOPOLSKI PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W ZAKRESIE NAUK MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW- DGA DLA OŚWIATY.


01 III 2009r. Rozpoczęcie realizacji długofalowego programu FENIKS odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów.


15-17 VI 2009r. Wizyta grupy z Litwy w ramach projektu E- TWINNING.


Marzec 2010r. ZSP w Brzeźnicy – Gimnazjum nawiązało kontakt ze szkołą ukraińską w Mikołajowie.


1 VI-31 X 2010r. ZSP w Brzeźnicy – Gimnazjum realizował projekt START (StoryTelling and Active Reflections on Table).


III - V 2010r. Wytyczenie trasy Szlaku Papieskiego „Nie lękajcie się!” przez młodzież gimnazjalną.


wrzesień 2010r. Rozpoczęcie trzyletniego Projektu e-Akademia Przyszłości.


październik 2010 r. Odbywają się zajęcia kół naukowych w ramach projektu edukacyjnego DiAMEnT.


listopad 2010r. Otwarcie kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012”.


27 X 2011r. Integracyjne spotkanie gimnazjalistów z młodzieżą słowacką w Domu polsko – słowackim w Bachorowicach.