Aktualnie jesteś w :

Strona Główna Kalendarium
Ważniejsze wydarzenia w ZSP - Szkole Podstawowej w Brzeźnicy


2.05.1873r.
Powstanie szkoły filialnej w Brzeźnicy, która należała do szkoły etatowej w Marcyporębie.


30.11.1875r.              
Krajowa Rada Szkolna we Lwowie wydaje orzeczenie o powstaniu szkoły etatowej. Orzeczenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1876 r.


Maj 1876r.
Właściciel ziemski P. Brandys podarował budynek na pomieszczenie tymczasowe dla szkoły.


17.08.1876r. 
Rada Szkolna Okręgowa w Wadowicach przekazała 300 zł na budowę nowego budynku szkolnego.


25.10.1876r.
Poświęcenie wyremontowanego budynku przez ks. kanonika Macieja Foxa z Marcyporęby.


4.11.1893r.
Poświęcenie nowego budynku szkolnego. Przewodniczącym Rady Szkolnej był Bronisław Gorczyński, uczył wtedy Antoni Leśniak.


22.05.1898r.
Poranek Mickiewiczowski w szkole (100 lecie urodzin poety). Zasadzono „Dąb Mickiewiczowski” obok schodów prowadzących do szkoły.


1904r.
Podniesienie stopnia organizacyjnego szkoły, pracują 2 siły nauczycielskie. Dla potrzeb szkoły wynajęto połowę budynku u Wincentego Kowalówki.


1912r.
Przewodniczącym Rady Szkolnej został włościanin Józef Hyla.


1914r.
I wojna światowa, zajęcie budynku przez wojsko i żandarmerię.


1918r.
Odzyskanie niepodległości przez Polskę, przekształcenie szkół ludowych w powszechne.


1.09.1926r.
Podniesienie stopnia organizacyjnego szkoły – Szkoła Powszechna Dwuklasowa.


31.08.1928r.
Wykopanie studni przy szkole. Zasłużyli się p. Zygmunt Gorczyński, Jan Kasprowicz, Władysław Zakrzewski.


26.07.1929r.
Uroczyste powitanie Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego.


Maj 1931r.
Powitanie ministra rolnictwa Jana Połczyńskiego. Uczennica Pierzyńska witała ministra w Domu Ludowym w Brzeźnicy.


Październik 193r.
Pani Zofia Mazurska założyła w szkole sklepik uczniowski oparty na systemie spółdzielczym.


Październik 1931r.
Wielka powódź, Wisła tak wylała, że woda sięgała prawie budynku szkolnego.


1.12.1934r.
Akcja dożywiania dzieci w szkole.


Sierpień 1937r.
Z inicjatywy wójta K. Meresa powołano Komitet Budowy Szkoły w skład którego weszli: K. Meres, S. Bobek, W. Hyla, Bolek, Jezierski, Kasprowicz, Wanda Kucharska – kierownik szkoły. Planowano wybudować szkołę na pograniczu Brzeźnicy i Brzezinki.


1939r.
Wybuch II wojny światowej. Po zebraniu, które odbyło się pod koniec września rozpoczęto naukę szkolną.


Styczeń 1940r.
Wadowice zostały włączone do Rzeszy, zaś Brzeźnica do powiatu Krakau Land. Szkoły otrzymały nową władzę Kreisschulrat w Krakowie, do administracji wprowadzono język niemiecki. Z programu szkolnego usunięto naukę historii i geografii.


1943r.
W lipcu nauczyciele wraz z dziećmi szukali po polach chrabąszcza ziemniaczanego – stonki.


24.01.1944r.
Wkroczenie wojsk radzieckich w godzinach wieczornych do Brzeźnicy.


Wrzesień 1945r.
Reforma oświatowa – Brzeźnica ma zbiorczą szkołę, do której od klasy piątej przychodzą dzieci z Brzezinki, Kossowej i Chrząstowic.


1946r.
Do szkoły uczęszcza 151 dzieci.


27.06.1948r.
Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę nowej szkoły – przewodniczący komitetu Jan Żurek. Akt erekcyjny odczytał Tadeusz Cholewa, zaś Jan Kasprowicz – najstarszy i zasłużony na polu pracy społecznej – zamurował pod kamieniem węgielnym.


28.08.1955r.
Uroczyste otwarcie nowej szkoły. Uroczystość prowadził przewodniczący Komitetu Budowy Jan Żurek, przemówienie wygłosił Stefan Bobek. Przewodniczący GRN Wincenty Olejarz wręczył klucz kierownikowi szkoły Annie Jędruch.


1958r.
Zabłysło w szkole światło elektryczne.


1962r.
Otynkowanie budynku szkolnego.


1968r.
Powołanie Komitetu Budowy Domu Nauczyciela. Rodzice zadeklarowali po 250 zł w czynie społecznym na ten cel.


1970 r.
Liczba uczniów w szkole wynosi 301. Jest 11 oddziałów. Kierownikiem szkoły zostaje Maria Kwiatek.


24.06.1971r.
Rozpoczęcie remontu kapitalnego w szkole:
  • doprowadzono bieżącą wodę,
  • założono centralne ogrzewanie, zbudowano kotłownię, zaplecze dla palaczy,
  • wymieniono podłogi na parkiet i płytki pcw,
  • dostosowano pomieszczenie piwniczne na szatnie.
Koszt remontu wyniósł 800 tysięcy złotych. Była to dotacja z Wydziału Oświaty w Wadowicach. Ponadto zaplanowano budowę osadnika ściekowego dla szkoły i domu nauczyciela.
 


14.10.1971r.
Otwarcie Izby Pamięci Narodowej w szkole.


1973r.
Wdrażanie nowego systemu wychowawczego H. Muszyńskiego, uwzględniającego ceremoniał szkolny, rozszerzoną ocenę ze sprawowania i samorządność młodzieży.


1974r.
Powstały 2 klasy uzawodowione VI i VII. W klasach tych uczą przedmiotów zawodowych (trakcja kolejowa) Stanisław Kica, Tadeusz Ptak, Jerzy Leśniak.


1.09 1978r.
Rozpoczęcie reformy oświaty – Dziesięcioletnia Powszechna Szkoła Średnia. 540 tysięcy uczniów w Polsce, 13 tysięcy w województwie bielskim, 29 uczniów w naszej szkole, z wychowawczynią Marią Zajdel rozpoczęło realizację nowego programu, który ma być zakończony w 1989 r.


14.10.1980r.
Rozpoczął się w Warszawie Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego, w którym jako delegatka uczestniczy Maria Kwiatek – prezeska Rady Zakładowej ZNP w Brzeźnicy. W czasie wyborów została wybrana w skład Głównej Komisji Rewizyjnej ZNP.


13.12.1981r.
O północy wprowadzono stan wojenny na terenie całego kraju. Przerwa w nauce trwała do 4 stycznia1982 r.


7.02.1983r.
Powołanie Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły. Skład SKRS: przewodniczący Józef Żurek, członkowie: dyrektor szkoły Maria Kwiatek, Zofia Bolek, Janina Ciepły, Bogdana Ciemiera, Bronisława Gacek, Stanisław Kica, Danuta Korzeniowska, Wiesława Kubas, Maria Kubicka, Zofia Książek, Krystyna Przebinda, Kazimierz Wawro, Aleksander Woźniak, Celina Żmuda, Stefan Żurek. Inspektor nadzoru: Tadeusz Knapik, Kierownik Budowy: Bogdan Worytko. Przewodniczący komitetu Józef Żurek to syn Jana Żurka, który w 1955 r. oddawał do użytku budynek szkolny. Teraz postanowił zrealizować dawne zamierzenia ojca, gdyż w trakcie budowy szkoły w latach 50 tych zrezygnowano z budowy jednego skrzydła z powodu braku funduszy. Społeczny Komitet współpracował z Komitetem Rodzicielskim i rodzicami wspólnie pokonując przeciwności.


12.06.1983r.
Uroczystość nadania szkole imienia Jana Kochanowskiego i wręczenie sztandaru.


6.11.1986r.
Gościł w szkole August Kowalczyk – znany aktor polski, były więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz Birkenau nr 6804.


19.05.1987r.
51 drużyna harcerska im. T. Kościuszki z naszej szkoły zajęła 1 miejsce w konkursie „Harcówka Naszych Marzeń” zorganizowanym przez Komendę Chorągwi Bielskiej ZHP i Kuratorium Oświaty i Wychowania. W konkursie brało udział około 40 harcówek. W nagrodę 21 harcerzy wraz z drużynowymi Małgorzatą Herzyk i Zbigniewem Herzykiem wyjechało na obóz do NRD.


11.06.1989r.
Wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę szkoły. Ze zbiórki cegiełek wpłynęło na konto: 1880000 zł. Zaproszenia na uroczystość: Sami – Sobie – Społecznie Własną Pracą Rozbudujemy Naszą Szkołę.


Wrzesień 1990r.
Na emeryturę odchodzi dyrektor szkoły Maria Kwiatek, dyrektorem zostaje Zuzanna Ignacyk. W szkole wprowadzono naukę języka angielskiego. Po wielu latach przerwy powróciła do szkoły nauka religii.


1991r.
Komitet Rodzicielski wraz z dyrektorem szkoły kolędują po Brzeźnicy. Zebrane pieniądze przeznacza się na rozbudowę szkoły. Sala gimnastyczna zostaje pokryta blachą stalową.


1992r.
Trwają prace przy rozbudowie szkoły. Społeczny Komitet Gazyfikacji w Brzeźnicy, którego pracą kieruje Kazimierz Wawro przekazał 80 mln zł. Wykonano instalację gazową w budynku starej szkoły, zakupiono 250 grzejników do części rozbudowywanej.


31.12.1992r.
W nowej sali gimnastycznej odbył się „Bal sylwestrowy”. Dochód z imprezy wyniósł 15 mln zł.


Kwiecień 1993r.
VII Harcerski Rajd Powitania Wiosny. Drużynowi: M.Z. Herzykowie przygotowali rajd dla 150 harcerzy z Hufca Wadowice.


Listopad 1993r.
Ukończenie budowy przewiązki łączącej salę gimnastyczną ze starym budynkiem.


1994r.
Prace przy rozbudowie – budynek główny – parter.


1.01.1996r.
Wszystkie szkoły przeszły pod zarząd Urzędu Gminy w Brzeźnicy.


1.09.1996r.
Punkt filialny w Kossowej staje się filią Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy.


1997r.
W nowym budynku wykonano instalację elektryczną, gazową i wodno – kanalizacyjną, otynkowano wewnątrz ściany, wyflizowano pomieszczenia sanitarne.


1.09.1997r.
Urząd Gminy przeznaczył dla potrzeb przedszkola pomieszczenia planowane na stołówkę szkolną.


1.09.1998r.
Rozpoczęcie nauki w nowej części budynku. Znajdują się tu pracownie: fizyczno –   chemiczna, polonistyczna, matematyczna, biologiczna oraz komputerowa. Biblioteka szkolna i kancelaria otrzymały piękne pomieszczenia.


1.01.1999r.
Szkoła otrzymała 10 komputerów do pracowni, która była gotowa od 1 września. Opiekunowie pracowni Anna Gacek i Zbigniew Herzyk. Wprowadzono dla klasy siódmej i ósmej lekcje informatyki.


1.09.1999r.
Rozpoczęcie reformy oświatowej. Klasa pierwsza wchodzi w nowy zreformowany system, klasy 4 – 6 nie mają przedmiotów: biologii, geografii, fizyki, chemii. Wchodzą one w skład przedmiotu przyroda. Muzyka z plastyką otrzymują nazwę przedmiotu sztuka. Szkoła podstawowa jest sześcioklasowa.


Październik 1999r.
Spółdzielnia uczniowska „Zorza” (opiekun Mariola Siekanowicz) zajęła 3 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na „Najlepiej Pracującą Spółdzielnię Uczniowską w Kraju” o puchar Ministra Edukacji Narodowej. Spółdzielnia uczniowska w Brzeźnicy istnieje od 1931 roku. Reaktywowanie SU miało miejsce w 1961 r.


Czerwiec 2000r.
Ostatnie dwie klasy ósme odchodzą ze szkoły ośmioklasowej, która istniała od 1968 r., w zamierzeniach miała być 10 – cio letnia. Po zakończonym roku szkolnym firma „Anbud” z Andrychowa rozpoczęła prace budowlane przy budynku dla potrzeb gimnazjum.


10.09.2001r.
Uroczyste oddanie nowego budynku dla gimnazjum. Podczas uroczystości przemawiał przewodniczący Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy Józef Żurek, który złożył podziękowania emerytowanej dyrektorce szkoły Marii Kwiatek i obecnej Zuzannie Ignacyk, członkom SKRSz, mieszkańcom obwodu szkolnego w Brzeźnicy za trud, jaki włożyli w dzieło rozbudowy szkoły w okresie od 1983 – 1999 roku.


1.09.2007r.
Gimnazjum wraz ze Szkołą Podstawową i Przedszkolem wchodzą w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzeźnicy i od tego momentu samodzielna szkoła podstawowa przestaje istnieć.