Aktualnie jesteś w :

Strona Główna Kalendarium
Ważniejsze wydarzenia w ZSP - Szkole Podstawowej w Chrząstowicach


1879r. Rozpoczęcie starań o utworzenie szkoły. Zakupiono ławki, przybory szkolne, wynajęto dom, ale z powodu braku nauczyciela nie rozpoczęto nauki.


1897 –1908r. Gospodarze, w liczbie 10 posyłają swe dzieci do szkoły w Brzeźnicy lub  Łączanach.


1908r. Ks. inspektor Stanisław Karboński wraz z mieszkańcami miejscowości postanawiają założyć szkołę. Na wydatki z tym związane pozyskują pieniądze z c.k. Starostwa Wadowickiego w kwocie 142K. Prócz nauki szkolnej co drugi dzień odbywał się kurs dla analfabetów.


   1914r.                         
Przerwa w nauce z powodu wojny.


IV 1915r. Śmierć nauczyciela Jana Matlaka.


Lata 1914 – 1920 W Chrząstowicach pracowało wówczas 6 nauczycieli.


1924r. Rozpoczęcie prac przy budowie nowej szkoły po otrzymaniu subwencji od rządu w kwocie 2000zł.


18 V 1925r. Komisja z panem Kuratorem Oświęcimskim szacuje koszty budowy szkoły i przeznacza na ten cel subwencje pozwalające na zupełne wykończenie budynku.


25 XI 1925r. Uroczyste poświęcenie szkoły przez ks. proboszcza Zdebskiego przy udziale dzieci i miejscowej ludności.


1925r.,1926r. Wieś Chrząstowice nawiedza straszna powódź. Zniszczenia utrudniają rozpoczęcie nauki w nowym roku szkolnym.


2 X 1928r. Zarząd szkoły urządza festyn, z którego dochód w kwocie 145zł 15gr przeznaczone zostają na potrzeby szkolne.


21 I 1929r. Uczniowie szkoły wystawiają przedstawienie pt. „ Lulajże Jezuniu”, zaś inżynier Lassota wygłasza odczyt „ O obronie przeciwgazowej i lotniczej”. Za dochód z przedstawienia zostają zakupione książki do biblioteki szkolnej i obrazy do przyrody.


9 XI 1930r. Obowiązki służbowe w szkole przejmuje Izabela Cichoń i pełni je do 1968r.


1935/1936r. Zostają usypane wały przeciwpowodziowe; założono sady owocowe i Kółko Rolnicze. Przy szkole także założono sad i zasadzano 30 drzewek owocowych.


1937/1938r. Rozpoczęto prace przy budowie kanału. Znaczna część ludności znajduje zatrudnienie.


1939r. Wybuch II wojny światowej. Rozpoczęcie nauki dopiero w styczniu 1940r. z powodu braku nauczyciela i opału.


1941- 1944r. Nauka w szkole odbywa się z przerwami ( brak opału w zimie, choroba nauczyciela).


1944/1945r. Budynek szkoły zajęty przez organizację T.O.D.T. Zajmującej się sypaniem okopów i rowów przeciwczołgowych, a następnie przez niemiecki Urząd Celny.


24 I 1945r. Wkroczenie wojsk radzieckich.


1945/1946r. Do szkoły uczęszcza 48 dzieci. Szkoła staje się filią Zbiorczej Szkoły w Brzeźnicy i jest nią do 1977r.


1947r. Ukończenie budowy domu Ludowego na terenie wsi Chrząstowice i uroczyste poświęcenie.


Styczeń 1948r. Choinka dla dzieci szkolnych z inicjatywy kierownictwa szkoły i Prezesa Samopomocy Chłopskiej.


5 XII 1948r. Kierownictwo szkoły wspólnie z Kołem Młodzieży organizuje przedstawienie dla dzieci pt. „ Święty Mikołaj idzie”.


Styczeń 1949r. Wystawienie przedstawienia pt. „ Jasełka”.


1953/1954r. W szkole zaczynają działać organizacje uczniowskie: Samorząd Szkolny, Koło PCK, Koło Przyjaźni Polsko – Radzieckiej.


1957/1958r. Rozpoczęcie budowy zapory wodnej na Wiśle.


1959/1960r. Ukończenie budowy zapory wodnej i mostu na Wiśle.


1960/1961r.

Obowiązki nauczyciela oprócz Izabeli Cichoń pełni Gromala Maria.
Remont kapitalny szkoły.
Zorganizowano wycieczki:

  • do Krakowa na Wawel oraz film „ Krzyżacy”,
  • do Skawiny na film „ O sierotce Marysi i Krasnoludkach”,
  • do kopalni soli w Wieliczce.1967/1968r. W szkole rozpoczyna pracę p. Zofia Skoczeń, funkcję kierownika nadal pełni p. Izabela Cichoń.


1968/1969r. Na emeryturę odchodzi p. Izabela Cichoń, obowiązki kierownika szkoły przejmuje p. Zofia Sendera i pełni je do 1984r. W tym czasie pracę w szkole rozpoczyna także p. Anna Kozioł.


1978r. Szkoła staje się filią Zbiorczej Szkoły Gminnej w Tłuczani i jest nią do 1984r.


1981r. Pracę rozpoczyna p. Irena Kapusta, która od 1984r. pełni funkcję kierownika szkoły.


1983r. Pracę rozpoczyna p. Urszula Marszałek, która pracuje do dziś w szkole w Chrząstowicach.


1984r. Szkoła w Chrząstowicach zostaje filią Zbiorczej Szkoły Podstawowej w Łączanach, a od 1989r. Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Łączanach.


1990r. Pracę jako nauczycielka rozpoczyna p. Anna Sikora i pracuje w Chrząstowicach do 2007r.


1992r. Pracę w szkole rozpoczyna p. Dorota Książek i pracuje do dziś.


1 IX 1999r. W Chrząstowicach powstaje sześcioletnia szkoła podstawowa. Dyrektorem zostaje pani mgr Irena Kapusta.


2006/ 2007r. Na emeryturę odchodzi p. mgr Irena Kapusta.


1 IX 2007r. Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach zostaje pani mgr Maria Czyżowska.


2008/2009r. Powstanie placu zabaw przy szkole. Wzbogacenie szkoły o nowe pomoce edukacyjne w ramach programu „ Radosna szkoła.”


2009/2010r. Dzieci zaczynają korzystać  z obiadów dowożonych ze stołówki ZSP w Brzeźnicy.


31 VIII 2010r. Likwidacja 6-letniej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach.


1 IX 2010r. Szkoła w Chrząstowicach staje się filią Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy.