Aktualnie jesteś w :

Strona Główna Dla rodziców
INFORMACJE DLA RODZICÓW

INFORMACJE OGÓLNE  
   

 • Przedszkole jest czynne w godz. 7.00 – 17.00.
 • Dzieci należy przyprowadzić do godz. 8.15.
 • Pory posiłków: I tura: 8.15 – śniadanie, 11.15 – obiad, 14.20 – podwieczorek; II tura: 9.00 – śniadanie, 12.00 – obiad, 14.00 – podwieczorek.
 • Dzieci odbierane są tylko przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby dorosłe.
 • Nie trzeba przynosić przyborów szkolnych.
 • Zapewniamy fachową pomoc logopedyczną.
 • Przedszkole zapewnia każdemu dziecku wyżywienie (dzieci nie przynoszą do przedszkola jedzenia ani napojów, nie wolno także przechowywać w szatni słodyczy czy innych artykułów spożywczych).
przedszk2

    
DZIECI POWINNY MIEĆ:      
    

przedszk1
 • pantofle (takie, które dziecko potrafi samodzielnie założyć),
 • mały podpisany ręcznik z uchwytem (max. 30 cm),
 • 2 teczki na gumkę - starsze przedszkolaki,
 • dodatkowe ubranie na przebranie (na półce w szafce),
 • dzieci z grupy "Kotki" i "Smerfiki" powinny mieć także: pościel (podpisaną), dodatkowo "Kotki" piżamę (także podpisaną).

    
PROCEDURA ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA
    

 • Do przedszkola dziecko przyprowadzane jest i odbierane osobiście przez rodziców lub upoważnioną osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Należy dziecko odprowadzić do sali i przekazać pod opiekę nauczycielowi.
 • Rodzice składają pisemne upoważnienie do odbioru dziecka przez osoby pełnoletnie w przypadku, gdy sami nie mogą odebrać dziecka z przedszkola (druki upoważnień są dostępne u wychowawców). W razie konieczności w każdym momencie Rodzice mogą upoważnić pisemnie kolejne osoby do odbioru dziecka. Upoważnienia ustne, telefoniczne nie są respektowane.
 • Osoba upoważniona do odbioru dziecka musi posiadać przy sobie dowód osobisty w celu weryfikacji jej tożsamości.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa drzwi do przedszkola można otworzyć za pomocą indywidualnych kart.

 

Przedszk9 Przedszk11

Przedszk3

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

Język angielski – wszystkie grupy /bezpłatnie/
Religia – „Motylki” i „Biedronki” /bezpłatnie/