Aktualnie jesteś w :

Strona Główna Ciekawe Linki Artykuły Strona Główna NAUCZYCIELE ZSP
NAUCZYCIELE ZSP

 Nauczyciel

Przedmiot

mgr Anna Lang

Dyrektor ZSP, geografia

mgr Agnieszka Błach

Zastępca Dyrektora ZSP, historia

mgr Tomasz Kindykiewicz

Zastępca Dyrektora ZSP, wychowanie fizyczne

mgr Beata Adamus

Geografia, Zajęcia techniczne

mgr Lidia Adamus

Język polski

mgr Dorota Bernaś

Wychowanie fizyczne

mgr Aneta Bochenek

Biologia

mgr Małgorzata Brożek

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Agnieszka Celak
Język niemiecki, świetlica

mgr Anna Danek

Przyroda, Biologia

s.  Renata Dmoch

Religia  

mgr Agata Frączek

Matematyka

mgr Elżbieta Gałuszka

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Joanna Gawęda

Psycholog

mgr Katarzyna Gołąb

Język niemiecki

mgr Elżbieta Gonciarska

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Violetta Grabowska

Język angielski

mgr Joanna Gruca

Język niemiecki

mgr Małgorzata Herzyk

Język polski, biblioteka

mgr Zbigniew Herzyk

Historia, zajęcia komputerowe

mgr Joanna Hyrlicka

Biologia, Fizyka

dk.  Patryk Jagos

Religia

mgr Monika Jaskierny

Język niemiecki, świetlica

mgr inż. Monika Jezierska

Informatyka, Zajęcia komputerowe, Fizyka

mgr Agnieszka Kamola

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Teresa Kędzior

Język polski

mgr Edyta Kłeczek

Język angielski, historia

mgr Anna Knapik

Matematyka

mgr Ewa Kowalczyk

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Grażyna Krawczyk

Matematyka, wychowanie fizyczne

mgr Dorota Książek

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Wojciech Kułaga

Wychowanie fizyczne

mgr Jadwiga Kurdas

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Magdalena Malec

Plastyka, zajęcia artystyczne

mgr Urszula Marszałek

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Danuta Medoń

Matematyka

mgr Tomasz Mirek

Język angielski

mgr Elżbieta Nastałek

Język polski

mgr Zuzanna Nicieja

Świetlica

mgr Kinga Opyrchał

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Katarzyna Pietrykowska

Pedagog

mgr Zenon Piotrowski

Wiedza o społeczeństwie

mgr Małgorzata Poziemska
Nauczyciel wspomagający

mgr Aleksandra Schnell

Język angielski

mgr Robert Sendera
Wychowanie fizyczne
mgr Ewelina Smajek
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Barbara Sołtys
Język angielski
mgr Magdalena Stanisz
Muzyka, zajęcia artystyczne
s.  Beata Tłustowska
Religia
mgr Danuta Tracz
Język angielski, biblioteka
mgr Stanisław Tracz
Chemia, świetlica
mgr Jolanta Wacław
Język angielski
s. Małgorzata Wiatrowska Religia
mgr Elżbieta Wojtas
Zajęcia rewalidacyjne
mgr Marzena Woźniak
Logopeda szkolny, Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr inż. Ewelina Woźniczka
Matematyka, Technika, Zajęcia techniczne, Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Małgorzata Zielnik
Język polski
mgr Elżbieta Dankiewicz
Logopeda
mgr Maria Czyżowska Wychowawca przedszkolny
mgr Anna Biczak
Wychowawca przedszkolny
mgr Anna Kowlczyk Wychowawca przedszkolny 
mgr Marzena Maślanka
Wychowawca przedszkolny
lic. Krystyna Myśliwiec
Wychowawca przedszkolny
lic. Aleksandra Orzechowska Wychowawca przedszkolny 

mgr Ewa Piętoń

Wychowawca przedszkolny

mgr Aleksandra Wilk

Wychowawca przedszkolny

Anna Świtała

Pielęgniarka szkolna